ZES Systems

Privacyverklaring

Zes Systems B.V. gevestigd aan Gronausestraat 710 – 207, 7534 AM Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Zes Systems B.V.
Gronausestraat 710 – 207
7534 AM  Enschede
053 – 250 00 04
https://zes-systems.nl
info@zes-systems.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Zes Systems B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bericht
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website heeft nimmer de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Indien u ervan overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zes-systems.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Zes Systems B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en bij u af te leveren.
 • Automatische verwerking van indirecte persoonsgegevens zoals: IP-adres, gegevens over uw activiteiten op onze website en Internetbrowser, voor beeldvorming websitegebruik doeleinden.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:
Zes Systems B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zes Systems B.V.) tussen zit. Zes Systems B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress, Linux, MySQL DataBase, PHP, FTP, HTML/XHTML.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Zes Systems B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:
Zes Systems B.V. verkoopt uw gegevens nimmer aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomsten met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zes Systems B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Zes Systems B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Social media:
Als u social media zoals Facebook gebruikt, kunt u via ‘like en share’ knoppen op zes-systems.nl artikelen die u leuk, nuttig of handig vindt, met uw vrienden delen op uw social media-account. Zes-systems.nl krijgt geen toegang tot uw social media-account. Wij raden u aan om het privacy beleid van de social media partijen waar u een account hebt, goed door te nemen zodat u weet hoe uw gegevens worden gebruikt en hoe u de instellingen kunt aanpassen.

 

Met wie worden uw gegevens gedeeld:
Distributie- en logistieke partners
Om uw bestelling te kunnen afwikkelen, werken wij samen met distributiepartners, deze partijen ontvangen uw klantnummer, bestelnummer, naam, bezorgadres en telefoonnummer om te zorgen dat ze uw bestelling op de juiste manier kunnen verwerken.

Andere externe dienstverleners
Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende zaken. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen uw gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zes Systems B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:
Het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
Het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;
Het verkrijgen van ratings- en reviews;
Het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.
Het installeren van onze producten
Het uitvoeren van onderhoud en oplossen van gemelde storingen

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zes Systems B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zes-systems.nl.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Zes Systems B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Zes Systems B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op of via info@zes-systems.nl